استفاده از فيلتر كالمن در كنترل بهينه و پايداري ديناميكي شبكه هاي قدرت چند ماشينه با استفاده از جايابي بهينه پايدارساز

در اين مقاله پس از معرفي مدل يك سيستم قدرت چند ماشينه، معادلات خطي شده آن حول نقطه كار، بدست آورده شده و از روي آن، معادلات حالت و مدهاي سيستم حاصل مي شود . سپس با استفاده از آناليز حساسيت رابطه بين مدهاي سيستم و حالات شبكه تعيين مي گردد و با اين كار ژنراتورهايي كه نياز به نصب پايدارساز دارند شناسايي و معرفي مي شوند . همانگونه كه ميدانيم يكي از انواع متدهاي طراحي و يكي از روشهاي موثر در طراحي پايدارساز سيستم قدرت (PSS) ،روش كنترل بهينه (LOC) است كه در آن از حالات مختلف شبكه فيدبك گيري مي شود . با توجه به اينكه در يك شبكه قدرت چند ماشينه، اكثر حالات سيستم دور از دسترس مي باشند، با معرفي فيلتر كالمن به عنوان تخمينگر حالات، به استفاده از حالات تخميني در كنترل بهينه پرداخته و با اين كار از مخابره حالات دور دست شبكه و استفاده از كانالهاي تله متري جهت مخابره آنها، اجتناب مي گ ردد. در پايان، با به كار گيري متد پيشنهادي، شبيه سازي يك نمونه كاربردي به انجام رسيده و با متد موثر ديگري نيز قياس مي گردد.

 

پيمان نادري -امير واصبي -سيد محمد تقي بطحايي
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد
و دانشجوي دكتري برق-قدرت
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
دانشجوي كارشناسي ارشد برق-قدرت
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي
استاديار گروه برق- قدرت
دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *