استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو به منظور بهبود الگوي بار مصرفي در شبكه هاي توزيع با بكارگيري سيستم هاي فتوولتائيك

سيستم هاي فتوولتائيك به دليل امكان تبديل مستقيم انرژي خورشيدي به انرژي الكتريكي يكي از كاربردهاي رايج انرژي خورشيدي هستند كه مورد توجه مي باشند. از موارد استفاده سيستم هاي فتوولتائيك، علاوه بر تأمين توان بصورت محلي،
مي توان به تأثير آنه ا در اصلاح منحني بار مصرفي اشاره نمود . هدف اصلي اين مقاله، بهبود شاخص ضريب بار در مناطق خاص با بهره گيري از روش شبيه سازي مونت كارلو و استفاده از سيستم هاي فتوولتائيك متصل به شبكه مي باشد . در اين تحقيق از شبيه سازي مونت كارلو جهت تحليل فرآيندهاي اتفاقي بار و تابش در اصلاح پيك بار مصرفي در چند پست نمونه در يك منطقه خاص با لحاظ كردن محدوديتهاي فني و اقتصادي به صورت همزمان استفاده شده و عملكرد سيستم هاي فتوولتائيك متصل به شبكه و ت أثير آنها در بهبود ضريب بار مورد ارزيابي قرار گرفته است . در ادامه جهت اثبات صحت مدلسازي پيشنهادي تأثير اين سيستم ها بر بهبود ضريب بار يك پست نمونه در منطقه ديگر با توجه به ميزان تابش متفاوت مورد بررسي قرار ميگيرد.

 

جلال دهقان دهنوي محسن پارسا مقدم
دانشگاه تربيت مدرس بخش مهندسي برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *