استفاده از روش بهينه سازي PSOبهبود يافته در شناسايي پارامترهاي مدل مشروح

املاً دقيق شبيه سازي<با توجه به اينكه مدلهاي مشروح ترانسفورماتورها با استفاده از ساختار داخلي ترانسفورماتور حاصل ميشوند، براي مطالعة پديده هاي داخلي ترانسفورماتور در شرايط كاري مختلف بسيار مناسب هستند. براي اينكه مدل مشروح بتواند رفتار ترانسفورماتور را در يك حوزة فركانس بخوبي شبيه سازي كند لازم است پارامترهاي آن با دقت بسيار خوبي محاسبه شوند. در اين مقاله مدل مشروحي بر اساس اندوكتانسهاي خودي و متقابل براي يك سيم پيچ فشارقوي متعلق به يك ترانسفورماتور توزيع 1.2 MVAارائه ميشود. بعد از محاسبة پارامترهاي مدل مشروح پيشنهادي توسط فرمولهاي رياضي موجود در مراجع، ديده ميشود كه مدل مشروح بدست آمده بدليل وجود تقريب در فرمولها و نيز تُلرانسهاي مربوط به توليد، تابع تبديل ترانسفورماتور را كاملاً دقيق شبيه سازي نميكند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *