استفاده از تحليل آماري جهت آسيب شناسي ترانسفورماتورهاي توزيع

ترانسفورماتور، قلب تپنده سيستم قدرت بشمار مي رود، لذا بعلت تامين قابليت اطمينان بالا در شبكه و ارزش مالي بالاي ترانسفورماتور و اهميت وجودي آن در شبكه  توزيع ما را به شناخت عوامل موثر در آسيب ديدگي ترانسفورماتورها و ارائه راهكارهايي جهت جلوگيري از ايجاد آن ملزم مي كند. اين مقاله با تكيه بر آمار  ترانسفورماتورهاي آسيب ديده شبكه توزيع شركت برق منطقه اي تهران در سال هاي 81 تا 84 به بررسي علت ها و عوامل موثر در آسيب ديدگي اين ترانسفورماتورها  مي پردازد. اين مقاله با ارائه مجموع ظرفيت ترانسفورماتورهاي سوخته و هزينه خسارت ناشي از اين آسيب ديدگي كه هر منطقه متحمل شده است به ارزيابي ترانسفورماتورهاي آسيب ديده بر اساس شركت هاي سازنده، محل نصب آن(پست زميني يا هوايي) و زمان آسيب ديدگي آن مي پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *