استفاده از تحريك لايه مرزي جهت بهبود فرايند خنك كاري پره هاي توربين

در اين مقاله بهبود فرايند خنك كاري پره هاي توربين با استفاده از تحريك ساختار لايه مرزي سيال عامل، به كمـك موانـع مختلـف مـورد مطالعـه و بررسي قرار گرفته است. افزايش و يا كـاهش آهنـگ انتقـال گرمـا از روي سطوح جامد از مسائل مورد توجه محققين علوم مهندسي در زمينـه انـرژي به حساب مي آيد. از آنجا كه پره هاي رديف اول و دوم توربين گازي نيـاز به سرد شدن و انتقال حرارت شديد دارند، به منظور افزايش عمر پره هـاي توربين تلاش شده است با تحريك لايه مرزي سيال عامل، ميزان اين انتقال حرارت افزايش داده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *