استفاده از الگوریتم رمز Serpent براي رمز نگاري پایگاه داده هاي رابطه اي

اهمیت بانک هاي اطلاعاتی و کاربرد روزافزون آنها در توسعه سیستم هاي اطلاعاتی و نقش حیاتی آنها در تمرکز داده ها باعث می شود تا پرداختن به امنیت آنها ضروري به نظر برسد. در این مقاله به ارائه روشی براي پنها نسازي داده ها با استفاده از الگوریتم هاي رمز و ترکیب آنها به صورت Loose Coupling با پایگاه داده ها می پردازیم. استفاده از این روش باعث می گردد تا کاربران غیر مجاز قادر به دسترسی به داده هاي مذکور نباشند و در عین حال کاربران مجاز با داشتن کلید و بدون درگیر شدن با جزئیات و پیچیدگی هاي محاسباتی اضافی، به راحتی به داده هاي خود دسترسی داشته باشند. مزایا و معایب این روش مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پیشنهاداتی ارائه می گردد. الگوریتم رمز بلوکی Serpent که یکی از فینالسیت هاي مسابقات AES میباشد، به عنوان نمونه آزمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. یک Case Study براي این منظور در نظر گرفته شده و روش پیشنهادي در آن اعمال گردیده است. در انتها نتایج یک نمونه عملی با بکارگیري این الگوریتم ارائه می گردد.

 

داود کیمیا، علی جعفر يمند و صالح حافظ قرانی
دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی فناوري اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *