استفاده از الگوريتم ژنتيك در تفكيك طيف جرمي هواي بازدم

به كمك طيف سنجي جرمي، آزمايش تنفس ميتواند به عنوان يك ابزار ايمن، قدرتمند و غير تهاجمي, براي تشخيص بسياري از بيماريها بكار رود. اما پروفايل تنفسي حاصل از آناليز طبف سنجي جرمي ، مخلوطي از طيف هاي جرمي گازهاي تنفسي است كه براي ارزيابي پروفايل بايد از هم تفكيك شوند.عليرغم كار زيادي كه تا كنون در زمينه تفكيك منحني با توجه به كاربردهاي متنوع آن انجام گرفته است ، تلاش بسيار كمي در زمينه استفاده از روشهاي هوشمند به منظور تفكيك منحني هاي روي هم افتاده گزارش شده است.در اين مقاله از الگوريتم ژنتيك ، جهت تفكيك
طيف هاي هواي بازدم، تشخيص هر يك از اجزا و تعيين غلظت آنها استفاده مي شود.نتايج بدست آمده نشان می دهد که الگوريتم ژنتيك مي تواند به عنوان يك روش جديد و  مناسب در زمينه تفكيك منحني بكار گرفته شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *