استفاده از ادوات FACTS براي حذف كوپلاژ خازني بين فازها

كوپلاژ خازني بين فازها در خطوط فشارقوي اگرچه در شرايط عادي بهره برداري از شبكه ايجاد مشكل نمي نمايد ليكن درصورت استفاده از بازبست تكفازه ، وقتي كه  تغذيه فاز معيوب با باز نمودن كليدهاي دو طرف آن از شبكه قطع مي گردد، باعث تداوم تغذيه نقطه خطا (قوس ) شده و لذا مانع از بازبست سريع و يا موفق مي گرد د. در اين مقاله يك روش پيشرفته كه در آن از ادوات FACTS براي اولين بار و بمنظور حذف كوپلاژ خازني بين فازها استفاده شده است شرح داده مي شود.

 

دكتر سيدمحمد طباطبائي
مركز تكنولوژي نيرو (متن)
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *