استریو ویژن: روشی برای فاصله یابی و غلبه بر مشکلات موجود در سیستم های فاصله یابی کنونی

فاصله یابی یکی از مشکلات بزرگی است که برای حـل آن را ه هـای متعـددی پیـشنهاد شـده است. هر یک از این راه حل ها مزایا و معایب خاصی دارند. استفاده از دید استریو روشی جدید مبتنی بر دو تصویر گرفته شده از یک صحنه می باشدکه می تواند توسط آنها عمق یابی را انجام داد. البتـه بـرای تفهیم بیشتر ما یک از الگوریتم ساده و بازگشتی برای درک بهتر آن استفاده کرده ایم.پس از درک کلی مدل استریو به بهینه سازی آن می پردازیم تا از آن بتوان در کـاربرد هـای نظـامی , صـنعتی , نـاوبری رباتیک و مواردی از این قبیل استفاده کرد.البته لزوم استفاده از الگوریتم های کلریشن مـا را مجبـور بـه استفاده از نرم افزارMatlab    در اثبات بازگشتی آن نموده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *