استراتژي پيشبين در يك توربين بادي با ژنراتور القايي دو سو تغذيه DFIGبه جهت كنترل توان با كمك جريان روتور

اين مقاله يك روش مدرن كنترل پيشبين  براي كنترل توان – هاي اكتيو و راكتيو ژنراتور القايي دو سو تغذيه  DFIGمبتني بر توربين بادي با استفاده از جريان روتور ارائه ميكند. كنترل پيشبين چندين مزيت دارد: مفاهيم بصورت بصري و براحتي قابل فهم هستند، اين روش ميتواند به انواع مختلفي از سيستمها اعمال شود، محدوديتها و غيرخطي بودنها ميتوانند براحتي شامل شوند، حالات چند متغيره را ميتواند در نظر گيرد، و اينكه كنترل كننده براحتي پيادهسازي ميشود. نتايج شبيهسازي نشان از مقاوم بودن، موثر بودن، و پاسخهاي ديناميكي  سريع اين تكنيك كنترلي دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *