استراتژي بهينه نيروگاه ها براي رقابت در بازار انرژي روزانه

به دنبال تغييرات اخير در صنعت برق، در بسياري از كشورها عامل تعيين كننده فروشندگان(توليدكنندگان) برق در رقابتي است كه آنها بر سر ميزان عرضه و مبلغ  پيشنهادي خود به عمل مي آورند. در چنين ساختاري هدف هر توليدكننده ماكزيمم نمودن سود خود م يباشد. لذا توليدكنندگان برق بايستي ضمن توجه به فعاليتهاي  خود به فعاليت ساير توليدكنندگان نيز توجه نموده و استراتژي خود را براساس عملكرد آنها تعيين نمايد. از آنجا كه تعيين استراتژي پيشنهاد توليدكنندگان بدون در  نظرگرفتن ساختار بازار امكان پذير نيست، اين موضوع به نوعي بيانگر شبيه سازي بازار انرژي مي باشد كه از ديدگاه توليدكنندگان برق صورت گرفته است. در اين شبيه  سازي، براي مدل بازارهاي انرژي رقابتي، ساختار بازار، استراتژي شركت كنندگان در بازار و هر عامل ديگري كه منجر به تفاوت بين قيمت و هزينه مي شود، بايد مورد  توجه قرار گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *