استخراج ويژگي هاي مقاوم سيگنال گفتار با استفاده از روش MVF

تكنيك پيش پردازش MVF يك روش مقاوم سازي ويژگي هاي استخراج شده گفتار نسبت به تنوعات نويزي بوده كه با اعمال روش هاي تفاضل ميانگين، هنجارسازي به واريانس و فيلترنمودن دنباله هاي زماني ويژگي هاي استخراج شده در حوزه كپستروم به مشابه سازي سيگنال نويزي به سيگنال تميز در جهت مقابله با اثر تخريبي نويز مي پردازد. در مقاله حاضر به بررسي نوع ويژگي هاي انتخاب شده، پيكره بندي مطلوب ويژگي ها براي اعمال به مدل بازشناس و نوع فيلتر بهينه دنباله هاي زماني پرداخته شده است .نتايج آزمايشات نشان مي دهد كه اعمال روش MVF بر روي بردار ويژگي هاي استخراج شده استاتيك و ديناميك MFCC ( به همراه ضريب صفرم آن )با استفاده از فيلتر ARMA درجه 1 بهترين نتايج را با مدل شبكه عصبي در بازشناسي سيگنال گفتار خصوصاً در شرايط نويز شديد به همراه داشته است . همچنين در اين مقاله اعمال انواع روش هاي پيش تاكيد بر روي سيگنال گفتار و پياده سازي انواع ليفتر بر روي ضرايب كپسترال در جهت افزايش ميزان بازشناسي بررسي شده است.

 

ياسر شكفته و فرشاد الماس گنج
دانشكده مهندسي پزشكي دانشگاه صنعتي اميركبير

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *