ارزیابی نیروگاه تلمبه ذخیره اي در یک سیستم تولید پراکنده ترکیبی

نیاز روزافزون به انرژي الکتریکی، مشکلات عدیده ناشی از آلودگی محیط زیست و نیز هزینه رو به رشد استفاده از سوخت هاي فسیلی توجه دولتها را بیش از پیش به سرمایه گذاري در زمینه استفاده از انرژي هاي نو معطوف نموده است. در این مقاله مدلی براي تعیین اندازه ي فنی و اقتصادي ترکیبات مختلف نیروگاه تلمبه ذخیره اي- بادي- دیزلی پیشنهاد شده است و هدف اصلی این مقاله بهینه سازي عملکرد این سیستم بوسیله ایجاد حداکثر هما هنگی بین همه واحدهاي نیروگاه می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *