ارزيابي پيمانكاران معاونت بهره برداري شركت برق

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – طراحي سيستم ارزيابي پيمانكاران معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي فارس

دانلود مقاله : طراحي سيستم ارزيابي پيمانكاران معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي فارس

انجام ارزيابي مناسب از وضعيت پيمانكاران براي حصول اطمينان از دستيابي به اهداف برنامه ريزي شده پروژه ها , همواره يكي از دغدغه هاي مديران اجرايي صنعت برق بوده است.

ساليانه تعداد پروژه هاي بسيار زيادي در سطح معاملات متوسط و كوچك در شركت ها ي برق منطقه اي كشور كه تلاش هاي برون سپارانه متعددي را دنبال مي كنند
,انجام مي پذيرد. دستورالعمل هاي علمي براي ارزيابي پيمانكاران در اين حوزه بطور فراگير سامان داده نشده است .
اين خلاء توانسته باعث افت كيفيت انجام پروژه ها و افزايش
هزينه هاي اجرايي در برخي از حوزه هايمربوطه شود. طي پژوهشي ميداني, براي پاسخگويي به اين نياز, يك مدل براي ارزيابي پيمانكاران در سطوح معاملات متوسط و
كوچك ارايه شده است.

اين مدل با عنايت به شناخت شفافي كه طي انجام تحقيق از نياز هاي شركت هاي برق منطقه اي كشور كسب شده, مي تواند در معاونتهاي بهره برداري و طرح
و توسعه اين شركتها به صورت بومي متناسب با خواست جامعه ايراني كاربرد داشته باشد.

اين سيستم شامل 2 بخش ارزيابي صلاحيت پيمانكار, يا سنجش قبل از واگذاري پروژه
و ارزيابي عملكرد پيمانكاريا سنجش بعد از واگذار ي پروژه  مي باشد. ارتباط مناسبي براي تعامل و ارائه بازخورد بين اين 2 بخش در مدل منظور شده است .

علاوه برآن , معيارهاي ارزيابي صلاحيت و عملكرد به تفكيك تعيين شده اند .

براي اطمينان از صحت مميزه هاي طراحي مدل در مي دان عمل به
محك خورده و در حال حاضر در معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي فارس در حال اجرا مي باشد.

محمد علي شفيعا – ابوذر دقت – فرناز برزين پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *