ارزيابي پروتكل IEC-61850 در فرآيند بهينه سازي توزيع برق

در س يستم هاي توزيع برق، اتر نت ، IPو IEC-61850 به عنوان حلقه امنيتي بااهميت بالا در ارتباطات، معرفي مي شوند كه دراين بين IEC-61850به عنوان جديدترين استاندارد بين المللي در ارتباطات ايستگاه هاي الكتريكي، قادر است يكپارچه سازي، حفاظت، كنترل، اندازه گيري و مانيتورينگ توابع مختلف با سرعت بالا داخل ايستگاه ها را تأمين نمايد. در اين مقاله ضمن معرفي انواع پروتكل هاي ارتباطي در اتوماسيون برق، به تشريح استاندارد ،IEC-61850و بيان مزاياي بالقوه ي آن، اهميت آن در ارتباطات جديد و شبكه هاي مبتني برIP پرداخته شده است؛ در ادامه با استفاده از داده هاي آماري، ميزان اتلاف انتقال انرژي برق را در كشورهاي تحت شبكه آلستوم – كه ارتباطات داخلي اين شبكه درگير با اين استاندارد است – ارزيابي نموده و نتايج حاصل را به صورت نمودار با كشور ايران –به دليل عدم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *