ارزيابي و تحليل امنيت استاتيكي خطوط Tie-Line در شبكه قدرت شمالغرب ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي

در اين مقاله با استفاده از شبكه هاي عصبي روشي براي بررسي امنيت استاتيكي خطوط Tie-Line در شبكه قدرت شمالغرب ايران با در نظر گرفتن دو سيستم قدرت منطقه اي ارائه خواهد شد . براي اين منظور افت ولتاژ خطوط Tie-Line را به عنوان شاخص بحراني امنيت انتخاب كرده و چهار سطح امنيت را براي حالات كاري شبكه تعريف مي كنيم .سپس براي هر يك از مناطق سيستم قدرت منحني مصرف -زمان خاصي را تعريف مي كنيم. با تغيير كل بارها ي موجود طبق اين منحني هاي مصرف -زمان به كلاس بندي سطوح امنيت مورد نظر در دو حالت مي پردازيم. در حالت اول فرض مي كنيم كه تغييرات ساختاري در شبكه قدرت روي نمي دهد .در حالت دوم برخي از خطوط و ژنراتورها را بصورت ناگهاني از مدار خارج مي كنيم . بنابراين حوادث احتمالي انتخاب شده در اين مقاله، خارج شدن برخي خطوط و ژنراتورها مي باشد. شبكه عصبي مورد استفاده شبكه عصبي پرسپترون سه لايه (MLP)با الگوريتم يادگيري پس انتشار خطا مي باشد. ديتاي ورودي شبكه عصبي، خروجي برنامه پخش بار مي باشد كه توسط نرم افزار DIgSILENT Power Factory 13.1 استخراج شده است. متوسط خطاي بدست آمده در حالت اول و در مرحله آموزش 2/22% و در مرحله تست 3/2% ميباشد. در حالت دوم متوسط خطاي بدست آمده در مرحله آموزش 4/6% و در مرحله تست 5/3% بدست آمده است.

 

اتابك مشهدي كشتيبان
كارشناسي ارشد كنترل
مشاور نيروي آذربايجان (منا)
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *