ارزيابي هزينه هاي قطع برق از ديدگاه شبكه و مشتركين در يك شبكه نمونه با نرم افزار NEPLAN

موضوع خاموشي ها همواره صنعت برق را با چالشي مهم روبرو ساخته است. در اينكه اين خاموشي ها خسارات زيادي بر پيكره امنيت، اقتصاد و … جامعه وارد مي  كنند شكي نيست ولي وجود برخوردهاي متفاوت و برداشتهاي مختلف در مواجه با موضوع خاموشي ها و اثرات آن بر پيچيدگي هاي بحث افزوده است. در اين مقاله با  نگرشي تحليلي نسبت به موضوع، بحث خاموشي ها در سطح يك فيدر نمونه هم از ديدگاه شبكه و هم از ديدگاه مشتركين مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان  مي دهد كه هزينه خاموشي ها از ديدگاه مشتركين بسيار بالا بوده و لزوم بررسي راهكارهاي جدي براي كاهش قطعي ها مورد تاكيد مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *