ارزيابي قابليت اطمينان پستهاي فشار قوي در سيستمهای قدرت

يکی از مهمترين وظايف سيستمهای قدرت تامين انرژی مشترکين با کمترين هزينه و در حـد قابـل قبـولي از قابليت اطمينان می باشد. بنابراين انجام مطالعات قابليت اطمينان در شبکه های توليد از اهميت بالائي برخوردار است. يکی از مهمترين بخشها در اين مطالعات پستهای انتقال و فوق توزيع مي باشـند کـه نقـش مهمـي را در افـزايش و يـا کاهش قابليت اطمينان شبکه دارا می باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *