برچسب

ارزيابي فني و اقتصادي اجراي سيستم مانيتورينگ on-line ترانسفورماتور

ترانسفورماتورها يكي از تجهيزات مهم شبكه قدرت مي باشند. بروز خطا در اين تجهيزات و عدم شناسايي به موقع آنها باعث خروج ترانسفورماتورها از شبكه قدرت و يا كاهش عمر عايقي آنها و در نهايت وارد شدن خسارات اقتصادي قابل ملاحظ هاي مي گردد. از اين رو امروزه استفاده از سيستم هاي مانيتورينگ  on-line به منظور پيشگيري و يا تشخيص به موقع عيوب، بسيار مورد توجه قرار گرفته است . در اين مقاله ابتدا قابليت ها و امكانات يك سيستم مانيتورينگ on-line مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و سپس محاسبات اقتصادي در جهت توجيه استفاده از اين سيستم ها در داخل كشور انجام شده است.

 

بهيه شهبازي صفر فرضعل يزاده

پژوهشگاه نيرو
پژوهشكده انتقال و توزيع نيرو
گروه خط و پست

واژه هاي كليدي: ترانسفورماتور، مانيتورينگ on-line ، دماي نقطه داغ سيم پيچ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *