ارزيابي فني و اقتصادي اتوماسيون شبكه هاي توزيع برق

رشد روز افزون جمعيت شهري و به تبع آن گسترش بيش از پيش مناطق شهری توزيع انرژي الكتريكي را با اهميت تر و به همان نسبت مشكل تر ساخته است. تداوم انرژی رساني و آيفيت مطلوب تحويلي در مناطق شهري با تراآم بالا با دشواريهاي خاص خود روبروست آه در اين ميان بحث اتوماسيون با توجه به برخورداري از فن آوري مدرن و به روز و همچنين مزاياي اقتصادي جايگاه خاصي را در سيستم مديريت توزيع داراست. در اين مقاله سعي شده است اهداف آلي اتوماسيون شبكه توزيع و همچنين مزاياي اقتصادي و آاهش هزينه هاي حاصل از انجام اتوماسيون شبكه هاي توزيع به اختصار بيان شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *