ارزيابي فني- اقتصادي سيستم قدرت تركيبي مستقل از شبكه

در اين مقاله، سيستم انرژي تركيبي بادي- خورشيدي- ديزلي بر پايه ذخيره سازي باتري براي روستاي ارسون استان اردبيل طراحي گرديده است. اين سيستم با در نظر گيري تامين مطمئن بار و با استفاده از الگوريتم تكاملي جديد رقابت استعماري كه بر پايه رفتار سياسي – اجتماعي انسان بنا شده طراحي گرديده است. همچنين به منظور دستيابي به عملكرد در حالات مختلف اقتصادي از جمله هزينه توليد انرژي براي سيستم بهينه حساسيت سيستم تركيبي در شرايط متفاوت محيطي و اقتصادي ) در اين مقاله سرعت وزش باد و قيمت سوخت( توسط نرم افزار
HOMER ارزیابی شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *