ارزيابي فني – اقتصادي سيستم جذبي خورشيدي جهت تامين بار سرمايي مورد نياز يك ساختمان نمونه در يك منطقه منتخب

استفاده از سيستمهاي سرمايش خورشيدي يكي از گزينه هاي موجود جهت كاهش مصرف برق در ساعات پيك تابستان و نيز كاهش مصرف سوخت فسيلي به شمار مي رود. در اين پروژه يك ساختمان نمونه در شهر تهران توسط نرم افزار carrier مدل شده و بار سرمايي مورد نياز حاصل مي گردد . با استفاده از سيستم خورشيدي و قرار دادن كلكتورهاي تخت با بازدهي %48با زاويه ˚ 15رو به جنوب در روي بام ، بخشي از نياز ژنراتور چيلر جذبي 100تن تبريد تامين خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *