ارزيابي فرهنگ ايمني در شركت توزيع برق مشهد بر اساس مدل RSSB

در سالهاي اخير توجه به اهميت جنبه هاي رفتاري و فرهنگي مديريت ايمني در شركت هاي توزيع برق به طور گسترده اي افزايش يافته است؛ چرا كه تحقيقات و بررسي هاي انجام شده در مورد حوادث گوناگون، نشان داد عليرغم به كارگيري كليه فاكتورهاي مهندسي و حفاظت شديد، در اين صنعت پر ريسك همچنان پتانسيل بروز حوادث وجود دارد. لذا بايستي در صدد تقويت و توسعه فرهنگ ايمني كه يكي از اولويت هاي مديريت ايمني در سازمان ها به شمار مي رود باشيم تا رفتارها ايمن تر گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *