ارزيابي عملكرد پيمانكاران در تعميرات اساسي نيروگاهها

با تاسيس شركتهاي تعميراتي و استقلال آنها در بخش تولي دو با توجه به سياست وزارت نيرو مبني بر برون سپاري فعاليتها امروزه در اكثر نيروگاههاي كشور ، عمدتا تعميرات اساسي نيروگاهها بعهده شركتهاي تعميراتي واگذار مي گردد. با توجه به عملكرد متفاوت شركتهاي تعميراتي از نظر توان بالقوه و بالفعل، حيطه فعاليت ، تعداد پرسنل و نحوه برخورد آنان با كار ، ضروري است در تعيين صلاحيت شركتهاي تعميراتي دقت كافي بعمل آيد . ارزيابي پيمانكاران در نيروگاهها توسط دستگاه نظارت يكي از راههايي است كه مي تواند در تعيين صلاحيت فني پيمانكاران نقشي اساسي ايفا نمايد. نظر به عملكرد متفاوت اين شركتها در نيروگاهها ، بطوري كه برخي از آنها موفق عمل نموده و تعدادي داراي عملكرد
ضعيف مي باشند، ارزيابي عملكرد آنها در طول پروژه تعميرات الزامي است و از آنجا كه حفظ توليد و پايداري شبكه بستگي به كيفيت مناسب تعميرات اساسي نيروگاهها دارد، بايستي مورد توجه جدي مسئولين قرار داشته باشد .در اين مقاله نحوه ارزيابي عملكرد 9 شركت تعميراتي كه در تعميرات اساسي نيروگاه شهيد مفتح همدان در سال جاري شركت داشته اند بيان شده است. . اهداف ارزيابي پيمانكاران ، تقسيم بندي شركتهاي تعميراتي و حيطه وظايف هر كدام ، تعيين پارامتر هاي ارزيابي ، روش اجرا، بررسي عملكرد هر شركت و مقايسه شركتها با يكديگر
از مطالبي است كه در اين مقاله به آن اشاره شده و نتايج آن در پايان آورده شده است.

 

جواد حاجي زاده صفار
شركت برق منطق هاي خراسان – شركت مديريت توليد برق توس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *