ارزيابي عملكرد شركت هاي توزيع برق ايران با استفاده از روش هاي پارامتريك و ناپارامتريك

در اصلاح و تجديد ساختار صنعت برق، ارزيابي عملكرد شركت هاي توزيع موضوع مهمي براي رگولاتورها به شمار مي رود. امروزه براي ارزيابي شركت هاي توزيع برق از روش هاي پارامتريك و ناپارامتريك استفاده مي شود. در اين مقاله 18 شركت توزيع برق منتخب در ايران با استفاده از دو روش تحليل پوششي داده ها( Envelopment Data Analysis) و حداقل مربعات معمولي تصحيح شده (Corrected Ordinary Least Squares) مورد ارزيابي قرار مي گيرند. در اين مقاله براي ارزيابي صحيح عملكرد
شركت هاي توزيع برق از متداول ترين متغير هاي ورودي و خروجي در مدل ها استفاده مي شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *