ارزيابي عملكرد حسگر روگوفسكي بدون محافظ

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارزيابي عملكرد حسگر روگوفسكي بدون محافظ به منظور اندازه گيري سيگنال هاي تخليه جزئي

دانلود مقاله : ارزيابي عملكرد حسگر روگوفسكي بدون محافظ به منظور اندازه گيري سيگنال هاي تخليه جزئي

به سبب دامنه بسيار كوچك و طيف وسيع سيگنال هاي  تخليه جزئي ادوات ويژه اي براي اندازه گيري اين سيگنال ها مورد نياز است. متداول ترين حسگر هاي اندازه  گيري تخليه جزئي در كابل هاي قدرت الكتريكي حسگر خازني و ترانسفورماتور جريان فركانس بالا 1 مي باشد. اخيرا استفاده از حسگر روگوفسكي براي آشكارسازي  سيگنال هاي تخليه جزئي مورد توجه قرار گرفته است. در اين مقاله به منظور اندازه گيري سيگنال هاي تخليه جزئي در بازه فركانسي 30kHz تا 2MHz ، حسگر  روگوفسكي ساخته شده است. از آنجايي كه استفاده از لايه محافظ تاثير فراواني بر روي عملكرد حسگر روگوفسكي دارد، به همين منظور در اين مقاله عملكرد حسگر  روگوفسكي بدون محافظ مورد بررسي قرار گرفته است و در مقالات آتي عملكرد حسگر روگوفسكي داراي محافظ گزارش خواهد گرديد. تاثير پارامترهاي گوناگون بر روي عملكرد حسگر روگوفسكي در حوزه فركانس و حوزه زمان انجام گرفته است.

اسماعيل همتي سيد محمد شهرتاش
قطب علمي اتوماسيون و بهره برداري سيستم هاي قدرت
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *