ارزيابي ريسك عايقي صاعقه در دكل هاي شبكه انتقال

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – ارزيابي ريسك عايقي صاعقه در دكلهاي شبكه انتقال با استفاده از روش تركيبي فازي- عصبي

دانلود مقاله : ارزيابي ريسك عايقي صاعقه در دكلهاي شبكه انتقال با استفاده از روش تركيبي فازي- عصبي

اضافه ولتاژهاي ناشي از برخورد صاعقه يكي از عوامل عمده شكست عايقي در شبكه انتقال ميباشد. به دليل تصادفي بودن پارامترهاي صاعقه، روشهاي آماري مانند  مونت كارلو بهترين راه بررسي اين اضافه ولتاژها خواهد بود. روش مونت كارلو در مرحله اول شامل توليد تصادفي تمامي متغيرهايي است كه ماهيت آماري دارند. پس از  آن ميتوان هر دسته از متغيرهاي توليد شده را با استفاده از نرمافزار EMTP/ATP به شبكه مورد نظر اعمال نموده و اضافه ولتاژهاي حاصل در هر دكل را با و بدون حضور  برقگير بررسي نمود. بايد توجه داشت كه اين روند پيچيده و طولاني ، بخصوص در مسائل بهينه سازي، با تغيير تعداد و محل نصب برقگيرها ، بعنوان تجهيز حفاظتي، براي  هر محل جديد استقرار برقگير بايد از سرگرفته شود، كه براي شبكههاي بزرگ عملا مقرون به صرفه نميباشد. در اين مقاله يك روش تركيبي فازي- عصبي معرفي ميگردد بطوريكه با يك بار آموزش اين سيستم فازي-عصبي ، ANFIS ، ميتوان براي هر شبكه قدرت ديگر تنها با اعمال مشخصه هاي مورد نياز سيستم ANFIS ، به راحتي ريسك عايقي هر دكل را بهدست آورد .مزيت شبكه معرفي شده، داشتن دقت و سرعت زياد و كم بودن پارامترهاي دخيل براي آموزش است . نتايج ريسك عايقي ناشي از روش مونتكارلو دقت شبكه ANFIS را تاييد ميكند..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *