ارزيابي بهنگام امنيت ديناميكي سيست مهاي قدرت با استفاده از شبكه عصبي

در اين مقاله روش جديدي براي ارزيابي امنيت ديناميكي سيستمهاي قدرت ارائه گرديده است . در اين روش براي هر نقطه كار داده شده اي از سيستم قدرت با  استفاده از تكنيك شبكه عصبي ميتوان زمان بحراني رفع خطاي متناظر با تك تك خطوط سيستم را بعنوان شاخص امنيتي سيستم محاسبه نمود. يكي از ويژگي هاي  مهم اين روش استفاده از روابط حساسيت شبكه عصبي براي تحليل حساسيت امنيت ديناميكي سيستم نسبت به توليد اكتيو ژنراتورها ميباشد . با استفاده از اين  حساسيت ميتوان حاشيه ايمن بارگذاري ژنراتورهاي شبكه را نسبت به امنيت خروج تك تك خطوط محاسبه نموده و بدين ترتيب مرز امنيتي سيستم بدست خواهد آمد .  روش پيشنهادي بر روي سيستم 39 شينه پياده گرديده و نتايج مناسبي را از عملكرد و كارائي اين روش نشان ميدهد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *