ارزيابي و بهبود عملكرد سيستم آلارم

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – ارزيابي و بهبود عملكرد سيستم آلارم در مركز كنترل شمال شرق كشور

دانلود مقاله : ارزيابي و بهبود عملكرد سيستم آلارم در مركز كنترل شمال شرق كشور

مركز كنترل شمال شرق در محدوده جغرافيايي استان هاي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي وظيفه راهبري و پايش تجهيزات توليد ، انتقال و فوق توزيع شبكه شمال  شرق كشور را بعهده دارد. اين مركز به صورت سلسله مراتبي اجرا شده است به گونه اي كه هر ايستگاه قابليت اتصال به دو مركز انتقال و فوق توزيع را بطور همزمان  دارد.در مراكز كنترل امروزي، ديسپاچرها معمولا با انبوهي از آلارم ها و پيامها در زمان حقيقي  سروكار دارند و مي بايست تصميماتي در رابطه با سيستم قدرت اتخاذ  كنند. اين آلارم ها مي توانند مربوط به رخداد خطا، يا ناشي از كاركرد اشتباه تجهيزات حفاظتي و مواردي از اين قبيل باشد. بازيابي شرايط عملياتي نرمال سيستم در  اسرع وقت نيازمند بهبو د عملكرد سيستم آلارم است به گونه اي كه بتواند نياز ديسپاچرها را در اين شرايط تحقق بخشد. در اين مقاله پس از معرفي اصول طراحي  سيستم آلارم و معيارهاي ارزيابي سيستم آلارم ، تكنيكهايي را كه براي بهبود عملكرد سيستم آلارم در مركز كنترل شمالشرق بكار گرفته شده تشريح نموده ايم.

جواد حسن پور – شبنم تدين – ايرج ذاكر عنبراني
رئيس گروه بهره برداري فوق توزيع مشهد – دانشجوي دكتري مديريت صنعتي – مدير امور ديسپاچينگ شمالشرق
شركت برق منطقه اي خراسان – امور ديسپاچينگ شمالشرق
واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *