ارزيابي انرژي پتانسيل باد در كشور ايران

ايران سرشار از منابع انرژي تجديدپذير و غيرقابل تجديد است. موقعيت جغرافيايي كشور ايران موجب شده است كه منبع بسيار بزرگي از انرژي هاي خورشيدي و بادي در آن موجود باشد . اين دو منبع انرژي تجديدپذير، رايگان و سازگار با محيط زيست هستند. بررسي آمار 10 ساله وزش باد در ايستگاه هاي سينوپتيك كشور ايران نشان داد كه بسياري از نواحي ايران از جمله نواحي ساحلي درياي عمان و جزاير خليج فارس، نواحي ساحلي استان خوزستان و نواحي شرقي كشور به همراه چند نقطه پراكنده مانند منجيل، رفسنجان، اردبيل و بيجار بادخيز هستند و در آنها تو ان توليد برق بادي به ويژه در فصل تابستان
وجود دارد . البته در بسياري از نقاط ديگر كشور هم در زمان هاي محدودي از سال توان توليد برق بادي وجود دارد.

 

امير گندمكار دكتراي اقليم شناسي و عضو هيأت علمي گروه جغرافياي دانشگاه آزاد اسلامي نج فآ باد
فرينوش كيارسي كارشناس ارشد ژئومورفولوژي – هيدرولوژي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *