ارزيابي اقتصادي پكيج برق خورشيدي فتوولتائيك در برق رساني به مناطق فاقد دسترسي به شبكه سراسري برق

همانگونـه كـه ميـدانيم، در قـرن حاضـر تـامين انـرژي و دستيابي به منابع و حامل هاي نوين انرژي از مهمترين مـسائل بشر گرديده است و متخصصان امـر را در انجـام محاسـبات و برآورد انرژي مورد نياز بشر در سال هاي آتي به ياري طلبيـده است تا كمبودهاي موجود در بخش حامل هـاي تـامين كننـده انرژي تعيين گرديده و راهكارهاي لازم نيز مشخص گردد. براي مناطق فاقد دسترسي به شبكه سراسري برق، با تكيه بر فن آوريهاي روز دنيا از جمله فن آوري هاي تجديدپذير و سيستم هاي فتوولتائيك )بدليل ماهيـت خـاص و سـهولت در نصب و راه اندازي( بعنوان يك منبع مورد اطمينان، مـي تـوان استفاده نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *