ارزيابي اثر محدوديت رنج ديناميكي توان بر الگوريتم كنترل توان در ارتباط معكوس سيستم هاي مخابرات سيار سلولي

با پيشرفت تکنولوژي مخابرات سيار و ارائه خدمات و امکانات بيشتر ، تقاضا به سرعت افزايش يافته و مساله ظرفيت اين سيستم ها به طور جدي مورد توجه قرار گرفته است. ظرفيت سيستم هاي مخابرات سيار تا حد زيادي تحت تاثير تداخل هم کانالي قرار دارد. تکنيک هاي زيادي براي کاهش تداخل معرفي شده اند که کنترل توان يکي از آنهاست. در اين تحقيق الگوريتم کنترل توان که در آن موبايل ها توان ارسالي خود راا متناسب با عکس توان پيلوت، ارسال مي کنند، مورد ارزيابي قرار گرفته و عملکرد آن ها با اعمال محدوده ديناميکي محدود در توان ارسالي کاربران و پيلوت بررسي و مقايسه شده است. نتايج نشان ميدهد كه محدوديت رنج ديناميكي توان، باعث كاهش قابل توجه در ظرفيت سيستم ميگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *