ارزيابي آسيب پذيري پست 132 كيلوولت در برابر زلزله

دراين مقاله پس از بررسي وضعيت تجهيزات اصلي پستهاي 132 كيلوولت در محوطه شامل ترانس هاي قدرت، برق گ يرها، ترانس هاي ولتاژ،ترانسهاي جريان،  دژنكتورها، سكسيونرها اثر زلزله را با توجه به شواهد عيني گذشته بخصوص زلزله اخير بم ومنجيل و زرند بر اجزاي تشكيل دهنده تجهيزات فوق بررسي كرده ، ودر صورت نياز پيشنهاداتي براي كاهش ميزان آسيب پذيري اين تجهيزات ارائه شده است.

 

رضا شهرآئيني
شركت توزيع نيروي برق مركز خراسان – مشهد بلوار دانشجو بلوار فرهنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *