ارتقاء اسپكتروگرام پويا با استفاده از روش نمايش در باند پايه و نمايش رنگ معكوس

 در مصورسازي پوياي صدا انتقال هر چه بيشتر جزئيات اساسي و تشكيل دهنده صدا در زمان واقعي اهميت ويژهاي دارد. در كاربردهايي نظير كمك به افراد ناشنوا اهميت اين موضوع بسيار بيشتر است. اسپكتروگرام پويا و كورلوگرام دو روش عمده مصورسازي پويا هستند، اسپكتروگرام پويا در نمايش فاز و جزئيات ساختاري صدا بر كورلوگرام برتري دارد. در اين مقاله دو روش براي ارتقاء اسپكتروگرام پويا مطرح ميشود. روش نمايش در باند پايه كه كار دنبال كردن فرمنتها را راحتتر ميكند و روش نمايش رنگ معكوس كه كار تشخيص جزئيات لحظهاي را راحتتر ميكند. يك سري تست تشخيصي و يك تست جامع براي بررسي اثر اين روشها نيز انجام شده است كه نتایج آن آورده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *