ارايه يك فرم بندي جديد براي روش Circuit Envelopeو اعمال آن در طراحي و شبيهسازی يك تقويت کننده توان حالت جامد باند ka

در اين مقاله يك فرم بندي جديد براي پيادهسازي روش CIRCUIT ENVELOPEکه ما در ادامه آن را به اختصار CE خواهيم ناميد؛ ارايه خواهد شد که علاوه بر ايجاد درک دقيقي از اين روش، پياده سازي آن را به کمک نرم افزارهاي موجود نظير Matlabساده و روان ميسازد. سپس بر اساس اين فرم بندي، يك تقويت کننده توان باند Ka به کمک روش ،CEبررسي و شبيه سازي شده، نتايج حاصل با تحليل حوزه زمان مقايسه ميشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *