ارايه نرم افزاري براي محل يابي عيب در خطوط انتقال

دراين مقاله سعي شده است با استفاده از حالت گذراي سيستم و تشخيص پريود رفت و برگشت موج از قسمت فرستاده شده تا محل خطا در يك خط انتقال تكفاز روشي براي محل يابي عيب ارايه شده است تا با مخل يابي دقيق بتوان به طور سريع در جهت رفع عيب عمل نمود، بدين صورت كه از يك طرف خط پالس پله اعمال مي كنيم و با توحه به پاسخ آن مي توان محل يابي عيب نمود. بوسيله محل يابي دقيق يك عيب ، مقدارزمان خرج شده بوسيله تعميركار در جستجوي عيب مي تواند به حداقل رسانيده شود.

 

نيلوفر رجبيون- داود قادري -آيدين سخاوتي
دانشجوي كارشناسي الكترونيك -دانشجوي كارشناسي الكترونيك -دكتراي قدرت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *