ارايه رهيافت هاي جديد در زمينه مطالعات آلودگي محيط بر ايزولاسيون در مناطق تحت پوشش شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي

مقره هاي فشار قوي در مجاورت شرايط اقليمي و آب و هوايي مختلف قرار گرفته و تحت تأثير منابع آلودگي و شرايط رطوبتي، خود بستر مناسبي جهت هدايت جريان در مسيرهاي ناخواسته شده و اين امر ضررهاي اقتصادي فراواني را به دنبال داشته است. توسعه روزافزون شبكه هاي انتقال و توزيع و ضرورت داشتن شبكه اي مطمئن با حداقل قطع سرويس و اثرات آلودگي بر عملكرد ايزولاسيون باعث گرديد شناخت نوع و ميزان آلودگي محيط بر روي ايزولاسيون، از اهميت ويژه اي برخوردار گردد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *