ارايه الگوريتمي براي طراحي فيلترهاي دو تنظيمه بر اساس تصحيح ضريب توان براي مبدلهاي HVDC

در اين مقاله الگوريتمي براي تعيين دقيق پارامترهاي فيلتر دوتنظيمه ارايه مي شود تا با استفاده از آن علاوه بر كاهش
اعوجاجات هارمونيكيِ ناشي از منابع توليد هارمونيك در سيستم قدرت، ضريب توان شبكه نيز اصلاح گردد . با بكارگيري اين روش مي توان المان هاي فيلتر دوتنظيمه را با توجه به اطلاعاتي نظير توان راكتيو مورد نياز شبكه، فركانس هاي تنظيم، فركانس رزونانس موازي و ولتاژ شبكه تعيين نمود . سپس روش پيشنهادي براي حذف هارمونيك هاي جريان يك مبدل 6 پالسة HVDC به كار برده شده و نتايج به كمك نرم افزار MATLAB شبيه سازي مي شوند. نتايجِ حاصل از شبيه سازي، عملكرد مناسب فيلترها را نشان مي دهد.

 

 

محمود جورابيان
دانشگاه شهيد چمران اهواز
سيدقدرت اله سيف السادات
دانشگاه شهيد چمران اهواز
محمدامين زماني
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *