ارائه ي راهكارهاي مكانيابي سيار در سيستم سلولي

در حال حاضر بخش عظيمي از كليه ي تماسها ناشي از تلفنهاي همراه مي باشند كه دسترسي به مكان و محل اين دسته از مشتركان با ابزار و تكنولوژيهاي موجود قابل برآورد نيست، علاوه بر سرويسهاي اضطراري، بسياري از كاربردهاي ديگر تكنولوژي مكانيابي سيار، از قبيل نمايش رديابي به دلايل امنيتي، ردگيري مالي، هدايت ناوگانهاي نظامي و غيره از اندك مواردي هستند كه مي توان جزء اهداف مكانيابي سيار به آنها اشاره نمود، در اين ميان مشكلاتي همچون محوشدگي كانال، پايين آمدن نسبت سيگنال به نويز، تداخل خطوط ارتباطي، شرايط چند مسيرگي شدن و ارتباط با مشترك در مكان مسقف از جمله موانع و مشكلات پيش رو مي باشند. بكارگيري سيستمهاي موقعيت ياب مانند GPS نيز از نظر هزينه و قيمت بصرفه نيست، همچنين دقت اندازه گيري GPS در محيطهاي شهري و درون ساختمانها كاهش مي يابد. با توجه به مسائل توضيح داده شده در اين مقاله روشهاي جديد براي مكانيابي مانند AOA ، TDOA و TOA ، مزايا و معايب و همچنين تركيب روشها باهم و رسيدن به راه حل بهينه را باهم دنبال خواهيم كرد.

 

سيد طه سيد صدر
دانشپذير كارشناسي ارشد مخابرات
دانشكده برق، دانشگاه علم و صنعت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *