ارائه يك ساختار پيشنهادي براي حذف تداخل هاي هم كانال

گذشت زمان و نياز ارتباطات به گسترش ظرفيت كانالهاي موجود كه به طبع، مي بايست از روشهايي مانند تكرار فركانسي و ايجاد سلولهايي مشخص در مخابرات سيار يا اصطلاحاً مخابرات موبايل بهره گرفته شود. در كنار چنين تكنيكي، عواملي مزاحم مانند تداخل هاي هم كانال باعث محدوديت در ظرفيت مشتركين موبايل شده است چرا كه مي بايست براي جلوگيري ازاين امر سلولهايي كه از فركانس يكسان استفاده مي كرده اند، دورتر به هم قرار گيرند. ايجاد چنين پديده اي محققين را برآن داشت كه به تكنيكهايي متمايل شوند كه بتوانند علاوه بر اينكه ظرفيت كانال را با كوچكتركردن كلاسترسايز بالا مي برند، از تداخل هاي هم كانال نيز جلوگيري كنند كه در اين مقاله به ارائه يك روش پيشنهادي براي كاهش تداخل هاي هم كانال، مي پردازيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *