ارائه يك ساختار جديد براي مبدل DC-DC جريان ورودي و افزايش بهره ولتاژ خروجي به منظور بهبود تخليه انرژي در پيل سوختي

در سال هاي اخير انرژي هاي تجديد پذير از قبيل به عنوان منبعي پاك و (FC ) و پيل سوختي (PV) فتوولتائيك رايگان،توجه مهندسين برق را به خود جلب كرده است.اين مطالعه يك بوست كه بسيار مناسب جهت تخليه DC-DC ساختار جديد براي مبدل انرژي در پيل سوختي را ارائه مي دهد.از ويژگي هاي مبدل ارائه شده داراي ساختاري ساده با وزن وابعاد كاهش يافته،بهره ولتاژ زياد بدون استفاده از نقاط اكسترمم سيكل وظيفه و بدون استفاده از ترانسفورمر و نيز همچنين با قابليت ريپل جريان ورودي بسيار كم مي باشد. اين مبدل جهت (FCVs ) با اين خصوصيات،مناسب براي خودروهاي پيل سوختي تخليه انرژي با كمترين ريپل جريان به منظور افزايش طول عمر پيل سوختي و نيز تأمين ولتاژ بالا براي تغذيه سيستم موتور تركشن ميباشد.جهت بررسي صحت تحليل هاي صورت گرفته و كارايي مبدل صورت گرفته و نتايج ارائه PSIM پيشنهادي، شبيه سازي در نرم افزار خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *