برچسب

ارائه يك روش نوين جهت تشخيص جابجايي محوري سيم پيچ ترانسفورماتور به كمك امواج الكترومغناطيسي

به منظور كاهش زمان خارج از مدار بودن ترانسفورماتور،طراحي روشهاي نظارت (monitoring) برخط (on -line) اهميت ويژه اي دارد . هدف اين تحقيق ارائه روشي نوين درجهت اندازه گيري و نظارت بر وضعيت سيم پيچيهاي ترانسفورماتور از لحاظ جابجايي مكانيكي محوري به صورت برخط on-line است. در روش پيشنهادي، سيم پيچهاي ترانس هدف راداري در نظر گرفته مي شود كه سطح مقطع راداري مربوط به آن با حركت سيم پيچ به بالا و پايين تغيير مي كند. سپس با مقايسه حالات سالم و معيوب
ميتوان به ايجاد تغيير در سيم پيچ پي برد. شبيه سازي در محيط نرم افزار HpHFSS و با در نظر گرفتن يك مدل ساده از ترانس انجام شده است . نتايج شبيه سازي ايده شناسايي عيب توسط امواج الكترومغناطيسي را تأييد مي كند.

 

مريم السادات اخوان حجازي گئورگ قر هپتيان عباس محمدي
دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميركبير
تهران ، ايران
واژه هاي كليدي: ترانسفورماتورهاي قدرت ، سيم پيچي ،جابجايي محوري، مونيتورينگ ، امواج الكترومغناطيسي ، سطح مقطع راداري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *