ارائه يك روش ساده جهت تعيين ظرفيت بهينه رزرو در شبكه هاي تجديد ساختار يافته

دراين مقاله روشي جهت تعيين ظرفيت رزرو در سيستم هـاي تجديد ساختار يافته با هدف بيشينه كردن منفعت عمومي ارائه شده است. در اين روش، با كمينه كردن مجموع هزينـه هـاي توليد رزرو و زيـان ناشـي از خاموشـي تحميلـي بـه مصـرف كنندگان، ظرفيت بهينه رزرو تعيين مي گردد. سادگي الگوريتم و تعداد كم پارامترها، از برتري هاي اين روش نسبت به ساير روش هايي است كه تا كنون جهت تعيين ظرفيت رزرو ارائـه شده اند. در نهايت، الگوريتم فوق به شـبكه 5بـاسبـار PJM اعمالگرديده و مشاهده شده است كه استفاده از اين الگوريتم به راحتي مي تواند از پرداخت هزينه هاي اضـافي جلـوگيري نماید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *