ارائه مدل مدولار و دقيق نيروگاه بادي

در سالهاي اخير توليد برق با استفاده از انرژي باد به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به منظور مطالعه اثر متقابل بين شبكه و توربين هاي بادي، مدلهاي مختلفي براي اين منابع نوظهور انرژي الكتريكي توسعه يافته اند. مدلهايي كه تاكنون ارائه شده اند[ 2،5،8،13،15،18 ]، عموما هركدام به سبب تمركز بر پاره اي از جزئيات از ديگر  پارامترهاي سيستم غفلت دارند. روشي مناسب براي حل اين مشكل، مدلسازي مدولار توربين بادي است. مدلهاي ديناميكي بسيار دقيق براي مزارع بادي نقش مهمي در اعتبار نتايج شبيه سازي اثرات متقابل آنها با شبكه و درنتيجه قابليت اطمينان شبكه دارد.

 

محمد منفرد – حسن رستگار
دانشكده مهندسي برق – دانشگاه صنعتي اميركبير
جمهوري اسلامي ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *