ارائه مدلي مبتني بر روش بردا جهت ارزيابي عملكرد كاركنان

از آنجا كه ارزيابي عملكرد كاركنان به منظور تشخيص نقاط ضعف و قوت، افزايش توانائيها، شايستگيها و اتخاذ تصميمات مديريتي مناسب صورت ميگيرد و لازمه مديريت پوياست. در اين مقاله به ارزيابي عملكرد بعنوان يك مسأله تصميمگيري گروهي نگريسته شده ، و بر همين اساس كاركنان از جهات مختلف ( مديران مافوق – همكاران  – زير دستان – خود فرد ارزشيابي شونده – مشتريان و … ) مورد ارزشيابي قرار مي گيرند. با در نظر گرفتن اوزان شاخصها و اوزان نظر گروه ارزيابي از مدلي مبتني بر  روش بردا  جهت رتبه بندي كاركنان استفاده ميگردد. روش معرفي شده در يك مطالعه موردي بكار رفته و نتايج مستخرج از آن از نقطه نظرهاي مختلف مورد تجزيه و  تحليل قرار گرفته است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *