ارائه مدلي براي تعيين نرخ ترانزيت (خدمات انتقال برق) در بازار برق ايران

با افزايش تمايل دولتها به واگذاري مسئوليت بخشهاي مختلف به بخش خصوصي درسطح دنيا، اين مطلب درسطح صنعت برق نيز رواج يافته است . واگذاري بخشهاي توليد ، توزيع وخدمات امور مشتركين درسطح وسيعي صورت گرفته است ولي بخش اصلي انتقال وشبكه سراسري عمدتاً دراختياردولت مي باشد . براي تشكيل بازاربرق درايران لازم است براي خدمات دولتي بخش انتقال هزينه مناسب با تعيين پارامترهاي لازم تدوين گردد تا بتواند نقش خود را دربازار برق بخوبي بازي كرده وضمانت لازم براي بهره برداري، توسعه و تداوم برق رساني را ايجاد نمايد . دراين مقاله با ارائه مدلي مناسب براي تعيين نرخ خدمات انتقال برق درشبكه سراسري برق ايران با لحاظ نمودن تمامي شرايط وخصوصيات شبكه سعي درتعيين نرخ خدمات انتقال برق
درحد مطلوب شبكه سراسري ومصرف كنندگان شده است . بديهي است تعيين نرخ بالا سبب افزايش هزينه هاي برق
وتاثيرآن بركل صنعت كشورشده وتعيين نرخ پائين سبب ازدست رفتن و مستهلك شدن سرمايه ها وتجهيزات وعدم پاسخگوئي درسالهاي آتي خواهد شد.

 

علي اصغر مجيدي
شركت خدمات مهندسي برق، مشانير
محمد هادي چمران
عضو هيأت علمي
دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف
جمهوري اسلامي ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *