ارائه مدلي براي ارزيابي و انتخاب تامين كنندگان كابل خود نگهدار سه فاز در شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي با استفاده از رويكرد تركيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و برنامه ريزي آرماني

محدوديت منابع و لزوم استفاده بهينه از امكانات مالي در دنياي رقابتي كنوني باعث شده كه شركتها با استفاده از ابزار تكنولوژي
در صدد افزايش بهره وري و كارايي خود برآيند. در اين راستا شناسايي و انتخاب تامين كنندگان مواد اوليه و كالاهاي مصرفي و سرمايه اي در فرآيندهاي توليدي و خدماتي هر شركت گامي بلند در راه نيل به هدف بقا و تعالي سازمان ميباشد. از طرفي در زنجيره تامين به سازمانها به صورت شبكه اي از شركتهاي مختلف نگريسته مي ش ود كه با همكاري هم سعي ميكنند ارزش افزوده بيشتري براي مشتري نهايي يا مصرف كننده ايجاد كنند. افزايش ارزش افزوده بوسيله بالا بردن كيفيت به همراه كاهش دادن هزينه ها امكان پذير است و تامين كنندگان ميتوانند تاثير بسيار زيادي بر روي عملكرد شركتها در مقوله قيمت، كيفيت، تكنولوژي و تحويل داشته باشند. در اين پژوهش بدليل پيچيدگي مسئله انتخاب بهترين تامين كننده، معيارهاي موثر بر انتخاب تامين كنندگان در شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي، به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي اولويت بندي مي شوند و با توجه به محدوديت هاي آرماني براي تخصيص مقدار سفارش بهينه به هر يك از تامين كنندگان از تلفيق فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) F0با مدل برنامه ريزي آرماني GP استفاده شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *