ارائه سرويس مديريت زماني جهت بهبود عملكرد شبكه هاي بي سيم Ad Hoc

شبكه هاي Ad Hoc نمونه نويني از شبكه هاي بي سيم هستند كه بدليل راندمان بالا با وجود تحرك گره هاي شبكه وعدم وجود هر گونه تقويت كننده ثابتي بسيار مورد توجه قرار گرفته و هم اكنون در امور نظامي مورد استفاده است ، اما تزاحم داده ها به هنگام تقويت در گره هاي واسط و احتمال وجود گره هاي بد رفتار از محدوديت هاي اين شبكه هستند كه مانع از توسعه و بهره برداري وسيع آن گرديده است.در اين مقاله ضمن در نظر گرفتن سرويس هاي موجود مثل سرويس مديريت راهنما ،مسير بان و ،مسير سنج ، سرويس جديدي به نام سرويس مديريت زماني ارائه مي شود كه نشان خواهيم داد سرويس پيشنهادي ضمن كمك به مسير بان در تشخيص گره هاي بد رفتار تزاحم دادها روي گره ها را كاهش مي دهد.

 

سيد علي مصباحي فرد و محمد دخاني و ابوالفضل دادگرنيا
دانشگاه آزاد اسلامي واحد جهرم- دانشكده برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *