ارائه روش و شاخص هايي براي رتبه بندي امنيتي پيشامدهاي شبكه قدرت

از آنجا كه هميشه ممكن است در يك سيستم قدرت اتفاقاتي بيفتد كه منجر به فروپاشي جزيي يا كلي آن و در نتيجه خسارتهاي مختلف اقتصادي و فني از جمله خاموشي هاي گسترده شود، يك سيستم قدرت نمي تواند هميشه كاملاً امنيت
داشته باشد، بنابراين بايد براي افزايش امنيت يك سيستم قدرت سرمايه گذاري نمود كه براي انجام آن، محدوديتهاي مختلف، رتبه بندي گلوگاههاي سيستم را ضروري مي سازد .براي تحقق اين ضرورت و به منظور جامع نگري بيشتر، توجه به شاخصهاي مختلف امنيت سيستم از جمله شاخصهاي وضعيت بارگذاري ادوات و امنيت ولتاژ و نيز بررسي اين شاخصها در شرايط مختلف تغيير در مقدار بار سيستم (از طريق شبيه سازي مونت كارلو ) و همچنين در نظر گرفتن اقدامات اصلاحي (از جمله پخش بار بهينه و ميزان قطع بار لازم) در اثر وقوع هر پيشامد ضروري به نظر مي رسد. از نتايج روش پيشنهادي در اين مقاله مي توان به كشف گلوگاههايي در شبكه اشاره نمود كه از نظر شاخصهاي مختلف و با تغيير در شرايط سيستم، جزء مهمترين پيشامدها ميباشند.

 

 

محمدباقر ابوالحسني جبلي- محمد محمدي- مهرداد عابدي- گئورگ قره پتيان
دانشكده مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اميركبير، تهران، ايران
شركت مديريت شبكه برق ايران (IGMC)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *