ارائه روش جديدي براي پيش بيني پيك بار روزانه شبكه ايران براساس شبكه عصبي با آموزش بيزين

با توجه به اهميت پيشبيني پيك بار روزانه در بهره برداري سيستم هاي قدرت و امنيت شبكه، پيش بيني دقيق تر پيك بار و كاهش خطاي پيش بيني همواره مورد نظر بوده است. دقت اين پيش بيني به ويژه در روزهاي گرم سال كه افزايش دما تأثير چشمگيري بر تغييرات پيك بار روزانه دارد، از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد بود. در حال حاضر روش هاي هوشمند به دليل قابليت تخمين دقيق تر توابع غيرخطي مانند
رابطه پيك بار روزانه و تغييرات دما، توانايي بالاتري نسبت به روش هاي ديگر دارند. در اين مقاله روشي براي پيش بيني پيك بار روزانه بر اساس شبكه هاي عصبي با آموزش بيزين ارائه شده، كه توانسته است با استفاده از پيك بار، دماي روزهاي قبل و نوع روز هفته در آموزش شبكه، دقت پیش بینی را تا حد زیاد بهبود میبخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *